1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Onderzoekend leren

on 20 april 2017

De stappen van onderzoekend leren 

In groep 6 en 7 hebben we het onderzoekend leren in de klas uitgevoerd. De didactiek van onderzoekend leren is gebaseerd op de methode van natuurwetenschappelijk onderzoek. In zeven stappen doorlopen kinderen een onderzoekscyclus.

 

Stap 1. Introductie: Leerlingen maken kennis met een onderwerp of probleem.

Stap 2. Verkennen: Dit onderwerp gaan ze vervolgens in de breedte verkennen

Stap 3. Onderzoek opzetten: Ze zetten een onderzoek op aan de hand van een (eigen) vraag.

Stap 4. Onderzoek uitvoeren: Ze voeren dit onderzoek uit.

Stap 5. Concluderen: Ze trekken een conclusie.

Stap 6. Presenteren: Ze verwerken het geleerde in een presentatie van hun onderzoeksresultaten.

Stap 7. Verdieping/ verbreding: Tot besluit brengt de leerkracht verbreding of verdieping aan door het geleerde toe te passen in andere contexten of door verbinding te leggen met andere concepten.

 

Afgelopen weken hebben we het onderzoekend leren over Jeroen Bosch gedaan. Na een opening met Jos Kolderweij, Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen aan het Radboud universiteit, zijn we genoeg geïnspireerd geraakt om aan de slag te gaan met deze nog onbekende schilder (stap 1).  Wekenlang hebben we het werk van Jeroen Bosch ontdekt aan de hand van verschillende opdrachten (stap 2). We hebben ondertekeningen bekeken van het schilderij ‘Dood en een vrek” “Johannes de Doper”. Een bekend drieluik schilderij ”Tuin der Lusten” geanalyseerd op de gekke schilderkunst en waarom Jeroen Bosch dat heeft geschilderd.  Een vreemd wezen getekend, en een ondertekening geschilderd.  Stripboeken als inspiratiebron; ‘Op zoek naar Jeroen’ van Paul van Loon, ‘Het vreemde verhaal van Jeroen, zijn pet, zijn rugzak en de bal’ van Thé Tjong Kong, Suske en Wiske De bibberende Bosch.

 

Daarna hebben we een aantal lessen besteed aan het onderzoekend leren, hoe doe je dit en hoe maak je een goede onderzoeksvraag (stap 3). Hierbij maakten we gebruik van het vragen machientje. We werden hierbij ondersteund door wetenschappers van de Radboud Universiteit.

vragenmachientje 

De laatste weken zijn we de zelfgemaakte onderzoeksvragen gaan onderzoeken en op zoek gegaan naar een antwoord (stap 4 en 5). Daarna hebben we de informatie in een powerpoint gezet (stap 6). Klaar om ons onderzoek te gaan presenteren aan groep 6. Groep 6 ging hun onderzoeksvragen presenteren aan groep 7. Een geslaagde afsluiting van het project!

De foto’s komen zo snel mogelijk op de site.

 

Hier kunt u deze informatie ook downloaden.