1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Groep 8 in Zappsport

on 30 maart 2017
Geschreven: 30 maart 2017

Zappsport

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8,

Heteren, 30 maart 2017

Betreft: uitzending Zappsport

 

Beste ouders,

 

Wij zijn benaderd door Zappsport met het verzoek een aantal sportieve kinderen (jongens en meisjes) te leveren uit groep 8 voor een opname van Zappsport.

 

Op 5 april 2017 vindt deze opname plaats. Op bijgevoegde brief van Zappsport kunt u aangeven of u wel of niet toestemming wilt verlenen voor opnames aan het televisieprogramma waar uw kind aan mee gaat doen. Deze brief voor dinsdag a.s. inleveren bij de groepsleerkracht. Wanneer de toestemmingsbrief niet voor dinsdag ingeleverd is, gaan wij ervan uit dat uw kind niet mee gaat doen. In de ochtend is er eerst een battle tussen de jongens en meisjes van de groep. De kinderen worden in makkelijke kleding en met sportschoenen op school verwacht.  Aan het einde van de ochtend worden er ongeveer 3 jongens en 3 meisjes uitgekozen die ’s middags dan weer verder gaan sporten o.l.v. coaches.

 

Indien uw kind wordt uitgekozen (er worden minimaal 3 meisjes en minimaal 3 jongens geselecteerd) houdt dit het volgende in:

  •  Zij vinden het leuk om te sporten.
  • Zij moeten die middag beschikbaar zijn tot 18.00 uur met lunchpakket en extra drinken.
  • Het toestemmingsformulier dat als bijlage is bijgevoegd, moet volledig ingevuld op school aanwezig zijn.

 

Het programma bestaat uit drie onderdelen.

Het eerste gedeelte vindt plaats op school. De school wordt 's ochtends bezocht door Ron Boszhard en Naomi van As, Zij zullen die ochtend op zoek gaan naar een aantal kinderen uit de bovenbouw om een sport te gaan beoefenen.

Het middaggedeelte vindt plaats op een (nog geheime) locatie (Papendal) waar een nog geheime sport wordt gespeeld. Daar beginnen de kinderen eerst met een training. Zie verder informatie die u via de mail ontvangt.

Na de training is de dan de battle tussen de uitgekozen meiden en de jongens en daar kunnen de andere kinderen uit de groep bij aanwezig zijn!

Zappsport zorgt natuurlijk voor alle veiligheidsmaatregelen!!

 

Spannend???? Reken maar!

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, hebben wij voor het middagonderdeel uw hulp nodig. Indien uw kind wordt uitgekozen, bent u dan beschikbaar om te rijden? Wilt u dat hieronder vermelden. Of als u het sowieso leuk vindt en tijd heeft om de kinderen te rijden, geef dat dan ook aan!

 

Vriendelijk groeten,

Team de Haafakkers

Zie bijlage voor ouders/verzorgers die bereid zijn om te rijden.

 

Naam ouder/verzorger: …………………………………………………………………………………….  ouder/verzorger van  ……………………………………………………(naam kind) is in de gelegenheid om op 5 april te rijden naar Papendal (einde ochtend/begin middag) . 

Naam ouder/verzorger: …………………………………………………………………………………….  ouder/verzorger van …………………………………………………… (naam kind) is in de gelegenheid om op 5 april te rijden van Papendal naar Heteren (einde  middag) .