1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Schoolgids 2016-2017

on 26 augustus 2016

Hier vindt u de schoolgids van de Haafakkers over het schooljaar 2016-2017. In deze gids hebben we de belangrijkste informatie over onze school op een rij gezet. Wat staat er in de schoolgids?

In deze schoolgids kunt u lezen waar wij voor staan. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de opzet van ons onderwijs
 • de zorg voor de kinderen
 • wat de ouders van de school kunnen verwachten
 • wat wij als school van de ouders verwachten
 • hoe wij de resultaten vaststellen.

Overige communicatie vindt plaats door middel van:

 • de startkrant en het boekje “Mijn kind op school” voor ouders van nieuwe kinderen;
 • de schoolkalender die u aan het begin van het schooljaar ontvangt;
 • de nieuwsbrief;
 • informatiebrieven, dit kan groepsspecifieke informatie zijn maar ook bijvoorbeeld van de directeur;
 • het informatieboekje per groep, welke u op onze website bij de downloads kunt vinden;
 • onze website; boordevol informatie over onze school. Een bezoekje is dus zeker de moeite waard.


Een basisschool kiest u weloverwogen!
Scholen verschillen qua sfeer, werkwijze, activiteiten en kwaliteit. Kiezen voor een school is dus niet eenvoudig. Daarom heeft de overheid alle basisscholen gevraagd een schoolgids te maken, die u kan helpen bij het maken van de juiste schoolkeuze.


Wanneer kinderen naar school gaan begint een geheel nieuwe fase in hun leven. Ouders vertrouwen voor een groot deel van de dag hun kind aan een school toe. Ouders en leerkrachten delen hierdoor de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kind.


Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen en dat u hierdoor een helder beeld krijgt van de Haafakkers. Als u nog informatie mist of suggesties heeft voor verbetering van deze schoolgids horen we het graag. De schoolgids maken we per slot van rekening voor u! Ook met andere vragen en/of opmerkingen over onze school, kunt u altijd bij ons terecht.

Loopt u gerust langs bij de leerkracht, directie of maak een afspraak, dan kunnen we hier wat meer tijd voor uit trekken.


Tot slot wensen we alle kinderen en ouders een hele fijne tijd toe bij ons op school!

Om de volledige schoolgids te downloaden, klik hier
Voor alle praktische zaken over onze school, klik hier