1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Speciale bijeenkomst...

on 30 juni 2016

 

Allereerst wil het team u allen bedanken die in groten getale aanwezig waren om de erehaag te vormen bij het laatste afscheid/ereronde van onze conciërge Henri uit Heteren.

De familie was ook zeer onder de indruk over de grote opkomst en dit eerbetoon geeft hen steun bij het verwerken van het grote verlies.

 

Ouders en teamleden hebben gemeend Henri nog op een andere manier te blijven herdenken. Daarom willen wij u van harte uitnodigen voor een kleine bijeenkomst op het schoolplein voor onze bredeschool de Vogeltuin op donderdag 14 juli om 11.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst staan wij nog even stil bij zijn overlijden.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Haafakkers