1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Terugblik schooljaar 2015-2016

on 14 juli 2016

Terugblik 2015

 

Aan het einde van een schooljaar valt er veel te evalueren. Maar allereerst wil ik namens het team alle ouders bedanken die zich dit schooljaar weer speciaal voor onze school hebben ingezet. Zonder deze hulp was het schooljaar niet zo goed verlopen. Ik hoop dan ook dat we volgend schooljaar weer zoveel ouders bereid vinden om iets extra’s voor onze school te doen.

 

In schooljaar 2014-2015  zijn wij op de Haafakkers gestart met een visie-missietraject. Hieruit zijn onze ‘experimentenweek’ en de Haafakkerswordle enkele concrete opbrengsten. Afgelopen schooljaar hebben wij onze experimenten verder uitgewerkt en hebben wij o.a. een ‘kinderraad’ gerealiseerd. Daarnaast zijn in de meeste groepen zgn. kindgesprekken gehouden na de leerlingvolgsysteem toetsen. De teamleden zijn afgelopen schooljaar helemaal gestart met het traject ‘Leer- en veerkracht’. Einde vorig schooljaar hebben wij een introductie gevolgd en dit schooljaar hebben wij het hele traject doorlopen. Zoals u al heeft kunnen lezen is dit een traject voor het duurzaam bevorderen  van het ‘welbevinden van kinderen en leerkrachten’. Hier is ook een informatieavond over geweest en wij waren heel blij dat we die avond van een mooie opkomst konden spreken. 

 

Ook in schooljaar 2015-2016 hebben we voor het eerst meegedaan aan de IEP eindtoets. DE schoolscore was prima. Landelijk was de score 80 en wij scoorden 87 op een schaal van 50 tot 100. Daarnaast hebben wij in 2014 een start gemaakt met het opzetten van een pilot voor de groepen 5 en 6 met Brain game Brian. Het preventief inzetten van deze interventie is dan ook uniek in Nederland. De Haafakkers is de eerste school in Nederland die deze training preventief inzet voor alle kinderen in de groepen 5 en 6. Gelukkig konden wij in het afgelopen schooljaar de pilot continueren met een traject voor groep 5. Tot slot valt nog te vermelden dat onze school heeft meegedaan aan een project mechanisch geventileerde basisscholen van de G.G.D. regio Gelderland-Midden. Naar aanleiding van het rapport heeft de school samen met de  installateur nog eens het binnenklimaat van de Haafakkers onderzocht en wij kunnen u meedelen dat deze voor onze school prima is. 

 

Naast al het positieve nieuws hebben wij helaas met droefheid kennisgenomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega, Henri Driessen. Hij heeft vele jaren met hart en ziel en natuurlijk op zijn speciale wijze met veel humor ingezet voor onze school.  Wij zullen hem heel erg missen.

 

Helaas gaan we dit schooljaar afscheid nemen van collega Myrna. Niet zomaar een collega maar deze collega heeft duidelijk in de afgelopen jaren laten zien dat zij heel veel voor onze school betekend heeft. Om een paar zaken te noemen: leesspecialist, ict specialist en niet te vergeten op het schoolkamp ‘de kok’ waar alle kinderen en leerkrachten met plezier en geen maagkrampen aan terug denken. Hierbij willen wij Myrna bedanken voor de prima begeleiding van onze kinderen en de prettige samenwerking als collega binnen ons team. We zullen je missen. 

 

Ook hebben we dit jaar weer een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle ouders van de Haafakkers. De respons was helaas te laag (36%) om er goede conclusies en verbeterpunten uit te kunnen halen maar we zullen de slotconclusies zeker meenemen in onze plannen voor volgend schooljaar. De conclusie naar aanleiding van de 36% is dat wij als Haafakkers een ruim voldoende scoren.

Positief aan onze school vindt men:

 • De kinderen voelen zich veilig op school.
 • De school besteed voldoende aandacht aan de actualiteit.
 • De leerkrachten tonen respect voor de kinderen.
 • De leerkrachten zijn voldoende gemotiveerd.
 • De kinderen worden voldoende uitgedaagd.
 • Kinderen krijgen voldoende verantwoordelijkheid.
 • Ouders worden goed geïnformeerd over de gang van zaken op school.
 • Ouders worden goed begeleid bij de keuze van het vervolgonderwijs.
 • De leerkrachten geven de ouders voldoende inzicht in de voortgang van de kinderen.
 • Ouders zijn tevreden met de schoolkeuze.

Verbeterpunten zijn:

 • Er wordt mij regelmatig gevraagd of ik tevreden ben met school.
 • Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het leren plannen.
 • De leraren geven teveel huiswerk.

 

Wat verder naar voren kwam is dat ouders aangeven dat er geen goede klachtenregeling zou zijn en dat ze niet op de hoogte zijn van de plannen van de school. Wij willen daarom verwijzen naar onze website waar jaarlijks het gehele jaarplan wordt gepresenteerd. De Haafakkers beschikt ook over een klachtenregeling die de ouders altijd kunnen inzien op school. 

 

Terugkijkend kunnen we constateren dat we van een geslaagd schooljaar kunnen spreken.

Rest mij nog u namens het team u een prettige vakantie te wensen en dat we elkaar gezond en wel weer terug mogen zien op maandag 29 augustus a.s.

 

Frans Pieters