1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Notulen Kinderraad (7/3)

on 08 maart 2016

kinderraad.large

 

Notulen Kinderraad vergadering

Datum: 7 maart 2016

Aanwezig; Nathan, Franca, Joep, Sophie, Julian, Lucy, Max en Alicia

 

Inventarisatie mogelijke agendapunten:

 

 • Pesten eens bespreken. Stop zeggen en meteen naar leerkracht gaan.
 • In elke groep een ideeënbus
 • De kinderen 1 keer in de 2 weken zelf de gymles bepalen.
 • Meer oplettendheid bij pauze door leerkrachten.
 • Ook voor de lagere groepen wat meer projecten doen. Ook groepen samen laten werken en niet alleen bij de maandviering.
 • Praktijklessen voor de lagere groepen. Dus zoals groep 8.
 • Leerling van de maand.
 • Notulen in de klas ophangen.
 • Rek of iets dergelijks waar de ouders kunnen zien wat de kinderraad doet en wie er in zitten.

Agendapunten en afspraken van deze vergadering:

 

 • Pesten op de speelplaats. Hierbij is het belangrijk dat de leerkrachten goed opletten. Daarom de volgende aanbevelingen. Geen kletswacht. Een leerkracht op vaste plek in de hoek van de speelplaats en de ander loopt rond. Even praten mag maar wel goed blijven opletten. De leerkrachten op tijd buiten!! En de kinderen sneller een leerkracht opzoeken wanneer er iets aan de hand is.
 • Ideeënbus. Alicia zal op zoek gaan naar wasmiddeldozen, Julian gaat aan zijn opa dozen vragen, Franca zal bij de action kijken en volgende week overleg wat we gaan gebruiken als ideeënbus. Daarnaast geeft Lucy ook nog aan dat de ideeënbus ook gebruikt kan worden door kinderen die er een speciaal verzoek in willen stoppen. Sophie geeft aan dat het idee voorzien moet worden van een doel en een mogelijk oplossing. Dus wat wil je, hoe en met wie?
 • Op de site een kopje kinderraad maken waar de notulen te lezen zijn.
 • De foto’s van de kinderen van de kinderraad op een magneetbord of iets dergelijks plaatsen, zodat de ouders kunnen zien wat er gedaan wordt en door wie. (Franca, Lucy en Max)

 

Volgende vergadering 23 mei 2016 om 13.00 uur in teamkamer.