1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Notulen Kinderraad (23/5)

on 24 mei 2016

kinderraad.large

 

Notulen Kinderraad vergadering

Datum: 23 mei 2016

Aanwezig; Nathan, Franca, Joep, Sophie, Julian, Lucy, Max en Alicia

 

  • Notulen in de koffiekamer en in de gang ophangen.
  • Groep 4 t/m 8 een ideeënbus en 1 openbaar.
  • Lagere groepen meer projecten en/of met hogere groepen.
  • Kanjer van de klas of van de school. Per klas kiezen en dan de kinderraad.
  • Reclame maken bijv. de Jumbo.
  • Als er iemand nieuw op school komt, dan een rondleiding ook door kinderen van de school zodat ze kunnen vertellen wat er allemaal op school wordt gedaan.

Volgende vergadering volgend schooljaar!