1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Notulen Kinderraad (26/9)

on 01 oktober 2016

kinderraad.large

 

Notulen kinderraad vergadering.

Datum: 26 september 2016.

Aanwezig; Stan, Annaï, Joep, Sophie, Julian, Lucy, Max en Alicia

 

Inventarisatie mogelijke agendapunten:

  • In elke groep een ideeën bus
  • Meer oplettendheid bij pauze door leerkrachten
  • Leerling/kanjer van de maand

 

Agendapunten en afspraken van deze vergadering:

  • Meer oplettendheid leerkrachten op speelplaats. Hierbij is het belangrijk dat de leerkrachten goed opletten. Daarom de volgende aanbevelingen. Geen kletswacht. Een leerkracht op vaste plek in de hoek van de speelplaats en de ander loopt rond. De leerkrachten kunnen zich over de twee speelpleinen verdelen. Even praten mag maar wel goed blijven opletten. De leerkrachten op tijd buiten!! En de kinderen sneller een leerkracht opzoeken wanneer er iets aan de hand is.
  • Ideeën bus. De ideeën bus weer in de groepen in orde maken!
  • Op de site onder het kopje kinderraad weer de notulen zetten.
  • De foto’s van de kinderen van de kinderraad weer aanpassen zodat de ouders kunnen zien wie er in zitten.

Volgende vergadering: 28 november 2016 om 13.00 uur in teamkamer.