1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Notulen Kinderraad (28/10)

on 29 november 2016

kinderraad.large

 

Notulen kinderraad vergadering.

Datum: 28 november 2016.

Aanwezig; Stan, Annaï, Joep, Sophie, Julian, Lucy, Max en Alicia

 

Allereerst worden de briefjes uit de ideeënbussen uit de groepen voorgelezen. De volgende ideeën kwamen ter sprake:

 • Een uur in de maand langer gym of buitenspelen
 • Elke twee weken een middag spelletjes, tosti’s bakken of dansjes doen
 • De laatste dinsdag voor een vakantie iets lekkers zoals tosti’s of friet etc.
 • Afval rapen organiseren
 • Een lokaal waar je proefjes etc. kan doen
 • In je eigen lokaal een box met speelgoed voor de pauzes
 • Mee doen met de daily mail

 N.a.v. agendapunten vorige vergadering.

 • In elke groep een ideeën bus: geregeld.
 • Meer oplettendheid bij pauze door leerkrachten: meer rondlopen door leerkrachten.
 • Leerling/kanjer van de maand: niet meer nodig, genoeg zaken van leer&veerkracht.
 • Meelopen leerling bij rondleidingen is een groot succes.

Agendapunten en afspraken van deze vergadering.

 • Op de site onder het kopje kinderraad weer de notulen zetten.
 • Op de rustige speelplaats niet voetballen. Alleen overgooien mits redelijk dicht bij elkaar.
 • De foto’s van de kinderen van de kinderraad vernieuwen.

Volgende vergadering 6 februari 2017 om 13.00 uur in teamkamer.