1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Notulen Kinderraad (6/2)

on 07 februari 2017

kinderraad.large

 

Notulen kinderraad vergadering.

Datum: 6 februari 2017.

Aanwezig; Stan, Annaï, Joep, Sophie, Julian, Lucy, Max en Alicia

Allereerst worden de agendapunten van de vorige vergadering besproken. Daarna werden de briefjes uit de ideeënbussen uit de groepen voorgelezen. Vervolgens worden de agendapunten van de vergadering bepaald.

 

N.a.v. agendapunten vorige vergadering.

 • In elke groep een ideeën bus: geregeld.
 • Meer oplettendheid bij pauze door leerkrachten: meer rondlopen door leerkrachten.
 • Leerling/kanjer van de maand: niet meer nodig, genoeg zaken via het project leer&veerkracht.
 • Meelopen leerling bij rondleidingen is een groot succes.

Agendapunten en afspraken van deze vergadering.

 • Op de site onder het kopje kinderraad weer de notulen zetten.
 • Op de rustige speelplaats niet voetballen. Alleen overgooien mits redelijk dicht bij elkaar. Leerkrachten zien er op toe dat dit niet meer gebeurt. Ook meedelen in de groep dat er niet gevoetbald mag worden op onze rustige speelplaats. Spel van groep 8 wordt toegestaan.
 • Aan meester Cees zal gevraagd worden of hij de bezems en ook de stoffer en blik in de groepen kan controleren en zonodig vernieuwen.
 • Minder schelden in de pauze, vooral op het pannaveldje. We zullen elkaar daar voorzichtig op wijzen en wat ook belangrijk is: laat het schelden niet tot je door dringen(binnenkomen) want het is meestal niet naar een kind gericht.
 • Het pesten/plagen wordt beduidend minder. Eigenlijk bijna helemaal niet. Als het toch nog een keertje zou kunnen voorkomen, zo snel mogelijk tegen de juf/meester zeggen.
 • Er zullen geen extra fietsenrekken besteld worden omdat de ruimte ontbreekt om ze te plaatsen. Wel het verzoek de fietsen niet schuin in de rekken te zetten.

Rondvraag.

 • Extra aandacht voor de kindgesprekken want de kinderen vinden het heel prettig om te horen hoe zij ervoor staan.
 • De complimenten muur en het zonnetje van de week mogen zeker weer eens terugkomen in de groepen.

Volgende vergadering: 29 mei 13.00 uur in directieruimte.