1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Ouders en de Haafakkers

on 19 augustus 2016

Ouders vertrouwen hun dierbaarste 'bezit' aan een school toe. Daarom is het van belang dat zij die belangrijke plaats innemen in ons onderwijs. Ouders moeten veel vertrouwen hebben in de school van hun kinderen. Ondanks dat vertrouwen zijn ouders onzeker. Zij vragen zich af of zij wel de goede school hebben gekozen, of hun kind zich er wel gelukkig voelt, of het pedagogisch klimaat wel in orde is, of hun kind zich er wel kan ontplooien, of de sfeer goed is, of zij zelf mogen meedenken over het onderwijs en of de school hen niet als lastig ervaart.

Opvoeden is een grote verantwoordelijkheid. Zodra het kind de school binnenstapt moeten ouders een deel van deze verantwoordelijke taak uit handen geven terwijl zij wel eindverantwoordelijk blijven. Natuurlijk is de primaire taak van de school lesgeven, maar dat gebeurt in een pedagogische context. Leren zonder opvoeden is niet mogelijk. Daar ligt meteen ook een spanningsveld tussen school en ouders: waar ligt de grens tussen leren in een pedagogische context en opvoeden?

Scholen moeten beseffen dat hun taak steeds ingewikkelder wordt, niet meer geïsoleerd willen uitvoeren. In de huidige samenleving heeft een school ouders nodig voor een optimale ontwikkeling van de leerling.
 
Ouders zijn ouders
Ouders zijn niet zonder meer partners of klanten te noemen. Die definities hebben het risico dat er teveel in één van beide richtingen wordt gedacht en gehandeld. Dit kan verkeerde verwachtingen bij zowel ouders als de school opleveren. Het is daarom beter gewoon ouders te blijven noemen. Dat doet het meest recht aan de veelzijdige emotionele en irrationele aspecten die ouders kennen, welke rol zij ook innemen op school.
Ouders zijn ouders, waarbij ze soms kenmerken van een klant vertonen, zoals bij de aanmelding. Op een ander moment kenmerkt de relatie met ouders zich door aspecten van (educatief) partnerschap. Maar ouders op school blijven ouders, een veelzijdige rol die veel meer omvat dan die van partner of klant.
 
Welke school willen wij voor kinderen en ouders zijn?
In het onderwijs staan de kinderen centraal. Het is misschien in een onze huidige maatschappij geen gemakkelijke opgave , maar in ons onderwijs gaat het allereerst om de kinderen dat zij in een veilige omgeving goed onderwijs krijgen.
Welke school willen wij voor de ouders zijn:een participatie gerichte school.


Type school voor ouders   
Participatiegericht


Kenmerken omgeving/context
De school ziet en ervaart ouders als belangrijke partners


Kenmerken school
Samen met de ouders wordt gestreefd naar een maximale toegevoegde waarde. De school streeft naar vernieuwingen en bekijkt voortdurend waar ouders kunnen worden ingeschakeld vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid.