1-2a 1-2b34 5 6 7 8

BSO

on 19 augustus 2016

In het nieuwe multifunctionele gebouw aan de Flessestraat 15 in het centrum van Heteren verzorgt Kinderopvang SKAR de buitenschoolse opvang. BSO Vuurvogel biedt ruimte aan 60 kinderen en vangt kinderen van alle Heterense basisscholen op. Op de Vuurvogel is er ruimte en uitdaging voor elk kind. Bewegen, sporten, creativiteit & kunst, buiten spelen en techniek vormen de ingrediënten voor de allerleukste uurtjes van de dag.


De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers lopend opgehaald en samen lopen ze naar Vuurvogel.


BSO Vuurvogel biedt de volgende vormen van opvang:
• voorschoolse opvang;
• naschoolse opvang;
• vakantieopvang;
• flexibele opvang (studiedagen en aanvullende uren).


Voorschoolse opvang
Wanneer u er voor kiest gebruik te maken van voorschoolse opvang kan uw kind vanaf 07:30 uur opgevangen worden op Vuurvogel. Wij zorgen ervoor dat de kinderen een leuke tijd hebben voordat we ze naar de klas brengen. We bieden vso voor alle drie de Heterense scholen. Indien nodig kunnen wij belangrijke informatie aan de betrokken leerkracht overdragen.
We vinden het belangrijk om de dag rustig te starten. Om die reden bieden we rustige activiteiten aan zoals een spelletje, tekenen en muziek luisteren. We gaan er van uit dat de kinderen thuis ontbeten hebben.


Naschoolse opvang, vakantieopvang en flexibele opvang
Als de schoolbel gaat, staan de bso medewerkers klaar om de kinderen op te halen, gezamenlijk lopen zij naar de Vuurvogel. Tijdens wat eten en drinken hebben de kinderen de gelegenheid om hun verhaal te doen. Hierdoor ontstaat er een gezellige sfeer en leren de kinderen elkaar goed kennen. Ook wordt er besproken wat de kinderen willen doen.


logo kinderopvang SKARVoor de jongste kinderen wordt het zogenaamde huiskamermodel toegepast. Binnen een vertrouwde, overzichtelijke omgeving spelen de pedagogisch medewerkers in op de sterke behoefte aan persoonlijke aandacht. Samen wat eten en drinken, een spelletje spelen, knutselen en naar buiten als het kan. De wat oudere kinderen hebben na schooltijd zin in iets spannends. Voor de een is dat een potje voetbal, een ander wil knutselen, terwijl een derde graag danst. Daarom hanteren wij voor de oudere kinderen het activiteitenmodel. De kinderen beslissen zo veel mogelijk zelf wat ze gaan doen en met wie. Hierbij maken we ook incidenteel gebruik van de speelhal van school. Daarnaast beschikt de Vuurvogel over een schitterend atelier voor knutselactiviteiten. Regelmatig wordt het activiteitenprogramma vernieuwd. De kinderen hebben inspraak bij de activiteiten die worden georganiseerd.


In de vakantie en tijdens studiedagen wordt van 7.30 tot 18.30 uur opvang geboden. Sluit de school eerder bijvoorbeeld i.v.m. Sinterklaas dan is het mogelijk aanvullende uren af te nemen.


Kinderen die normaal geen gebruik maken van de naschoolse opvang kunnen ook van de vakantieopvang en flexibele opvang gebruik maken.


Meer informatie?

Ga naar onze website: www.kinderopvangskar.nl of bel: 0900-2357527.