1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Verkiezing oudergeleding GMR

on 12 april 2017
Geschreven: 12 april 2017

medezeggenschapsraad 2

 

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad.

 

 

Daarnaast heeft SKO Batavorum een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die zich bezighoudt met het beleid en de besluitvorming over zaken die het niveau van de afzonderlijke school te boven gaan.

 

Het gaat daarbij om onderwerpen die van belang zijn voor álle scholen gezamenlijk of die de grote lijnen van de organisatie raken. Dus in het belang van 212 werknemers en 2635 leerlingen.

 

Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de GMR. Hier kunt u meer informatie over deze verkiezing lezen. U heeft deze informatie inmiddels ook toegezonden gekregen.