1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Leden Ouderraad

on 06 september 2016
Geschreven: 06 september 2016

De ouderraad (OR) helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten in en rondom de school. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het carnavalsfeest, etc. Uit de deelnemende ouders wordt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen. Hiernaast het overzicht van de leden van de ouderraad voor het schooljaar 2016 – 2017.