1-2a 1-2b34 5 6 7 8

Ouderbijdrage

on 22 maart 2017
Geschreven: 22 maart 2017

ouderbijdrage

 

Hierbij een herinnering betreffende de vrijwillige ouderbijdrage. Dit is alleen bestemd voor ouders/verzorgers die door een niet gelukte automatische incasso de ouderbijdrage helaas nog niet hebben overgemaakt of hebben kunnen overmaken. 

 

Betreft: ouderbijdrage betalingsherinnering

Beste ouder(s)/ verzorger(s)

 

Afgelopen week heeft een aantal kinderen een brief over de ouderbijdrage mee gekregen omdat volgens onze administratie deze nog niet betaald was.

Een aantal ouders hebben een automatische incasso afgegeven en deze zou begin november 2016 afgeschreven worden, helaas is er toen bij een aantal banken wat misgegaan bij de transactie, bijv bij de Rabobank want die had een storing. De meeste terugboekingen waren op 7 en 8 november 2016.

 

Wij hebben u eind november, begin december 2016 geïnformeerd dat de automatische incasso niet bij iedereen was gelukt met onze excuses erbij en de vraag of jullie deze wilden nakijken en dan indien nodig de vrijwillige ouderbijdrage alsnog handmatig zouden willen overmaken.

 

Nogmaals onze excuses voor het ongemak! Wij zouden het fijn vinden als u het bedrag van €17,50, of als uw kind na 1 januari 2017 gestart is €7,50, zelf zou willen overmaken op rekeningnummer NL72 RBRB 0827 9001 39 t.n.v. ouderraad de Haafakkers, te Heteren.

 

Met vriendelijke groet,

Penningmeester van De ouderraad