1-2a 1-2b34 5 6 7 8

23 jan

MR 1

De notulen MR vergadering 17 januari 2017 zijn geplaatst. U kunt deze notulen hier downloaden.

23 aug

mr 

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn.

Lees verder...
30 sept

MR 1

De notulen MR vergadering 20 september 2016 zijn geplaatst. U kunt deze notulen hier downloaden.

30 nov

MR 1

De notulen MR vergadering 15 november2016 zijn geplaatst. U kunt deze notulen hier downloaden.

23 jan

Jaarverslag MR 2015 2016

Het jaarverslag van de MR van het schooljaar 2015-2016 is geplaatst. U kunt dit jaarverslag hier downloaden.